Om stamtræet

 1. Baggrund

  Mit arbejde gennem en længere periode med tilvejebringelse og samling af informationer om efterkommere af Johan Mathias Gerling, sammen med  Pc-programmet ”Legacy”, er baggrunden for at stamtræet nu kan ses på Internettet.
  Endvidere er det interesse for igen at få overblik over familien, for at forsøge at tilrettelægge fremtidig opdatering af stamtræet på en for alle god og motiverende måde, og for at udføre et stykke arbejde, der forventes at have værdi for alle.

 2. Idé

  Idéen med at samle alle informationer om stamtræet i Pc-programmet og etablere hjemmesiden på Internettet, er:
  – at stamtræets informationer kan holdes ajour, ved at opdatering gøres lettere og mere tilgængelig, samt ved at skabe interesse hos den enkelte for ajourføring.
  – at skabe værdi for alle, børn og børnebørn, forældre og bedsteforældre, osv., ved at man kan se nulevende og afdøde familiemedlemmer på Internettet, eventuelt med beskrivelse af livets færd og billede.

 3. Opdatering af stamtræ

  Hovedregel for registrering af personer til stamtræet er, at de er efterkommere af Johan Mathias Gerling, født 1770 i Holstein, disses efterkommeres ægtefæller eller ægtefællernes forældre.Følgende informationer kan registreres:
  – Navn (dåbsnavn)
  – Køn
  – Nuværende navne
  – Fødselsdag og sted
  – Dåbsdag og sted
  – Konfirmationsdag og sted
  – Dødsdag og sted
  – Ægtefælle, bryllupsdag og sted
  – Børn
  – Billeder, max 2 (kan tilsendes som papirbillede eller billed-fil).
  – Beskrivelse af begivenheder, hændelser, skoleophold, uddannelse, beskæftigelse, mv.
  Samt tilkendegivelse af om informationer, udover navn, ønskes vist på Internettet. Som udgangspunkt vises kun navn for nulevende personer.