Kims historie

Vores danske stamfader Johan Mathias Gerling er født den 27.6.1770 i Elmshorn i Holsten.
Han rejste til Kalundborg ca. 1790. Her ændrede han sit navn til Scharling ca 1795.
Han havde 3 søstre i Holsten, men også en bror Carsten, der vist nok rejste til Sverige.

Johan Mathias Gerling/Scharling var gift 3 gange, og har i dag mange efterkommere i Danmark.
Måske har hans bror også nogle efterkommere i Sverige?

Vi har sporet deres far tilbage til Sachsen (Thüringen):
Johan Niclaus Gerling er født i 1725 i Benshausen i Sachsen. Herfra rejste han til Elmshorn i Holsten, giftede sig med Margaretha Engelbrechts,  og levede til 1790.

Og deres farfar:  Caspar Gerlings kom fra Wichthausen ved Henneberg. (Øst for Suhl)
Vi ved ikke meget om ham, kun at han giftede sig med Maria Elisabeth som han fik 1 barn med.

Vores Scharling familie (oprindelig Gerling) må ikke forveksles med den kendte Scharling præstefamilie, der nedstammer fra Birger Scharling, bogbinder i Hälsingborg.
Det ældste man ved om denne slægt, der omfatter kendte forfattere, biskopper og ministre, er at Birger Scharling blev gift med Johanne Andersdatter Grubb i Hälsingborg i 1743.

Som tidligere sagt så var Johan Mathias Scharling gift 3 gange:

1795    Anna M. Quist (2 børn)

1798    Maren Michelsdatter (1 barn)

1806    Anna Mette Boline Nørager (6 børn)

Vi har primært beskæftiget os med Johans 2. ægteskab med Maren Michelsdatter, idet det er fra dette ægteskab vi nedstammer. Johan og Marens eneste barn, Michael Scharling, f. 1799, havde et forhold til Mette Catharine Thostrup, som han i 1823 fik sønnen Michael Scharling sammen med. Herefter giftede han sig med Ane Margrethe Larsen og de fik 3 børn.

Sønnen Michael Scharling f. 1823 som han fik med Mette Catharine Thostrup giftede sig med Elise Christiane Møller. De fik 10 børn. 2 af børnene – Michael Wilhelm Christian Julius Scharling f. 1848 og til dels Caroline Christiane Catrine Scharling, f. 1853 er altså de to personer, som vi har mest med at gøre i vores efterforskning af anerne.