Kims historie

Vor danske stamfader Johan Mathias Gerling er født den 27.6.1770 i Elmshorn i Holsten
Han rejste til Kalundborg ca. 1790. Her ændrede han sit navn til Scharling ca 1795.
Han havde 3 søstre i Holsten , men også en bror Carsten, der vistnok rejste til Sverige.

Johan Mathias Gerling/Scharling var gift 3 gange, og har i dag mange efterkommere i Danmark.
Måske har hans bror også nogle efterkommere i Sverige?

Vi har sporet deres far tilbage til Sachsen (Thüringen):
Johan Niclaus Gerling er født i 1725 i Benshausen i Sachsen. Herfra rejste han til Elmshorn i Holsten, giftede sig med Margaretha Engelbrechts,  og levede til 1790.

Og deres farfar:  Caspar Gerlings kom fra Wichthausen ved Henneberg. (Øst for Suhl)
Vi ved ikke meget om ham, kun at han giftede sig med Maria Elisabeth som han fik 1 barn med.

Vor Scharling familie (oprindelig Gerling) må ikke forveksles med den kendte Scharling præstefamilie, der nedstammer fra Birger Scharling, bogbinder i Hälsingborg.
Det ældste man ved om denne slægt, der omfatter kendte forfattere, biskopper og ministre, er at Birger Scharling blev gift med Johanne Andersdatter Grubb i Hälsingborg i 1743.

Som tidligere sagt så var Johan Mathias Scharling gift 3 gange:

1795    Anna M. Quist (2 børn)

1798    Maren Mikkelsdatter (1 barn)

1806    Ane Mette Buline Nørager (4 børn)

Vi har primært beskæftiget os med Johans 2. ægteskab med Maren Mikkelsdatter idet det er fra dette ægteskab vi nedstammer. Johan og Marens eneste barn, Michael Scharling, f. 1799, giftede sig med Ane Margrethe Larsen og de fik 4 børn. Den ældste Michael Scharling f. 1823 giftede sig med Elise Christiane Møller. De fik 9 børn. 2 af børnene – Michael W.C.J. Scharling f. 1848 og Caroline Christiane Katr. Scharling, f. 1853 er altså de to personer som vi har mest med at gøre i vores efterforskning af anerne.